Kharbooja 20

Mycket exotisk lykta.
Diameter 20 cm, Höjd inkl hänge 55 cm, lykta inkl topp 35 cm, själva lyktan 25 cm.

Finns kvar i Clear & Lime. Dessa lyktor tål försiktig handdisk.