Kharbooja 30

Mycket exotisk lykta.
Diameter 30 cm, Höjd inkl hänge 66 cm, lykta inkl topp 46 cm, själva lyktan 34 cm.

Finns kvar enstaka i  Purple  utan metalldekor på sidorna.

Dessa lyktor tål försiktig handdisk.