Leather Binni

8 x 7 x 1,5 cm

Små läderböcker med präglat motiv.

Finns även ett mindre antal med Kamel, Ganesh & Ohm mm