Silver 8

"Moving pendants" som är ledade i sina delar. Något större än Silver 7.Ovanliga!